Tėveliams primename, kad nuo liepos 1 d. prasideda prašymų dėl socialinės paramos mokiniams – paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo 2020–2021 mokslo metams – priėmimas.
Prašymai priimami Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 108 kab. Taip pat šeimos turi galimybę pateikti elektroninius prašymus tinklalapyje http://www.spis.lt/

Kokią socialinę paramą gali gauti mokiniai?
Priklausomai nuo gaunamų pajamų

  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (187,5 Eur).
  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (250 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus.
  • Savivaldybės administracija turi teisę nemokamą maitinimą skirti išimties atvejais, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2,5 VRP dydžio (312,5 Eur).
  • Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis iki spalio 5 d.

Nepriklausomai nuo gaunamų pajamų
Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Primename, kad prašymus pateikti būtina.
Bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi pateikti prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti (pildoma vietoje) arba elektroniniu būdu, taip pat pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • vaiko gimimo liudijimą;
  • pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio);
  • pagal aplinkybes – kitus reikiamus dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad apskaičiuojant vidutines mėnesio pajamas į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas neįskaitoma pajamų dalis:
1) 25 procentai – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius);
2) 30 procentų – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
3) 35 procentai – asmenims, vieniems auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius);
4) 40 procentų – asmenims, vieniems auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių).

Smulkesnę informaciją apie socialinę paramą mokiniams galite sužinoti paskambinę telefonu (8 386) 34 561.

Informuoja Visagino savivaldybė