Mūsų savivaldybės daugiabučių namų kiemai, sodų bendrijų teritorijos ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelės kasdien teršiamos, paliekant krūvas statybinių atliekų, nors tai daryti griežtai draudžiama.
Primename gyventojams, kad statybos ir griovimo atliekas (tapetus, grindų dangą, betoną ir pan.) turite nemokamai priduoti į didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę, esančią Dvarvietės g. 1A, Skrytelių k., Visagino sav. (buvusio sąvartyno vietoje). Informacija teikiama tel. 8 614 83 746.
Jei situacija mieste nesikeis, bus svarstoma į vietinę rinkliavą įskaičiuoti ir statybinių atliekų tvarkymą.
Siekiant užtikrinti švarą ir tvarką miesto komunalinių atliekų konteinerių aikštelėse, kuriose yra daugiausia netvarkos, ateityje planuojama įrengti vaizdo stebėjimo kameras. Tik tokiu būdu galėsime išspręsti opią miesto problemą – netinkamą ir neatsakingą atliekų šalinimą.
Miesto gyventojus prašome būti pilietiškus ir aktyvius, siekiant užtikrinti tvarką ir švarą savo mieste. Pastebėjus pažeidėjus, prašome pažeidimo faktą nufotografuoti. Nepavykus pažeidėjo nufotografuoti, užtenka ir paliudyti, nurodant pažeidėjo duomenis ir padarytą pažeidimą. Informaciją suteikti galite el. p. v.tvarka­_rinkliava@visaginas.lt ir tel. 8 665 14 007, 8 616 40 650.
Pa­žei­dė­jams tai­ko­mos Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 367 straips­ny­je nu­ma­ty­tos sank­ci­jos už sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tų at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mą: skiriama bau­da nuo 30 iki 140 eu­rų; už nu­si­žen­gi­mą, pa­da­ry­tą pa­kar­to­ti­nai numatoma bau­da nuo 140 iki 600 eu­rų.

Visi norime gyventi tvarkingoje, prižiūrėtoje aplinkoje, tačiau ar susimąstome, kad tai priklauso tik nuo mūsų pačių? Tik patys būdami atsakingi piliečiai, kurie tinkamai šalina atliekas, galime tikėtis gražios bei sutvarkytos mus supančios aplinkos.