Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 ir 11 dalimis, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. TS-124 „Dėl savivaldybės įmonės „Visagino energija» šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo», Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 03E-195 „Dėl SĮ „Visagino energija» šilumos kainos dedamųjų», Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 03E-112 „Dėl SĮ „Visagino energija» karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo», Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-162 „Dėl SĮ „Visagino energija» perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo» bei remdamiesi Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96, 91 punktu, informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. apie 10,8 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 5,5 proc. didėja karšto vandens kainų dedamosios palyginus su 2019 m. rugpjūčio mėn., pasibaigus papildomai gautų pajamų, susidariusių 2013 m. rugsėjo 1 d. — 2015 m. gegužės 31 d. ir 2016 m. spalio 1 d. — 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpiais, 12 mėnesių grąžinimo laikotarpiui ir nebetaikant papildomos dedamosios (-0,55 ct/kWh) bei dėl kuro ir perkamos šilumos iš nepriklausomų šilumos tiekėjų kainų pokyčio.

1. Šilumos energijos kaina gyventojams — 4,53 euro ct/k\Vh (be PVM).
2. Karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams (be PVM):

2.1. esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai — 5,53 Eur/m3;
2.2. esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių — 4,75 Eur/m3.