Šiais metais pasauliui ir mums tekęs pandemijos ir karantino išbandymas yra išskirtinis savo mastu ir visokeriopai sudėtingas mums visiems. Tačiau būtent tokia neeilinė situacija tik dar kartą įrodė, kokie stiprūs esame susivieniję ir susitelkę. Visi – nuo pavienių visaginiečių iki didžiausių įmonių ir įstaigų prisidėjo prie to, kad mums tekusį iššūkį įveiktume sėkmingai bei sklandžiai.

► Savanoriai, rūpinęsi žmonėmis, esančiais rizikos grupėje,

► Darbštieji savanoriai, siuvę apsaugines kaukes visaginiečiams,

► Įstaigų darbuotojai, kurie rūpinosi karantinuojamųjų apgyvendinimu ir transportavimu,

► Įmonės ir įstaigos savo iniciatyvomis prisidėjusios prie pagalbos miesto gyventojams,

► Ir žinoma, padėkos visų visaginiečių tiems, kurie šiuo ypatingos įtampos metu vykdė savo tiesiogines pareigas – tai mūsų parduotuvių, vaistinių darbuotojai, mūsų aplinkos tvarkymo darbuotojai. Nuoširdus AČIŪ pedagogams, kuriems reikėjo iš esmės keisti savo darbo metodus ir pasikeisti patiems; medikams, policijos pareigūnams, gaisrininkams.

► Didžiulė mano asmeniška padėka ir savivaldybės administracijos darbuotojams, ir jų vadovui direktoriui V. A. Bukauskui.

Visiems gerumo ir žmogiškumo pavyzdžiams neužtektų storiausios knygos. AČIŪ Jums, kad esate!

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz